دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

طلایه و امیر علی میرزا محمد خان قاجار دولو

مجموعه‌ای شامل عکس‌های خانوادگی، یک کتابچه شعر، دعوتنامه، و اسناد حقوقی و مالی شامل صلح نامه و بیع نامه

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۲۵ مهر ۱۳۹۸
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره اخذ 19214
  •