دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صحبت های لیلی اردلانی نصیر

صحبت های لیلی اردلانی نصیر

گفتگوی فرشیده میربغدادآبادی با لیلی اردلانی نصیر در منزل دخترش هاله شیخ الاسلامی و در حضور نوه‌اش زینب شفیعی در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۷ در تهران؛ لیلی خانم خاطراتی از ازدواجش، پدر و مادرش، و خانواده همسرش به خصوص افسانه خانم می‌گوید.