دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

هاله

دختر لیلی اردلانی نصیر و علی محمد شیخ الاسلامی؛ خواهر همایون، هومن، و هلن؛ نوه اشرف السادات

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید