دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

از راست، ردیف عقب: محمدعلی میرزا (شاهزاده کوچک)، پوراندخت، و ابوالحسن سلیمانی؛ از راست، ردیف جلو: بتول خانم، مهین، شمس السادات وزیری (گلین شازده)، امیر، و شاهزاده ملوک کیخسروی مقدم (سلیمانی)

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۶ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها پروانه سلیمانی
  • متعلق به مجموعه پروانه سلیمانی
  • محدودیت استفاده از اقلام این مجموعه با ذکر نام پروانه سلیمانی باید باشد.
  • تاریخ آپلود ۶ شهريور ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 18210A8
  •