دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صحبت‌های پروانه سلیمانی- قسمت اول

صحبت‌های پروانه سلیمانی- قسمت اول

گفتگوی فرشیده میربغدادآبادی با پروانه سلیمانی در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۷ در تهران؛ پروانه خانم با معرفی خانواده مادری‌اش از خاطرات دوران کودکی خود، مادر، پدر، و دیگر اعضای خانواده می‌گوید.

Audio


نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ش
  • مجموعه ها پروانه سلیمانی
  • متعلق به مجموعه پروانه سلیمانی
  • محدودیت استفاده از اقلام این مجموعه با ذکر نام پروانه سلیمانی باید باشد.
  • تاریخ آپلود ۶ شهريور ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 18210A11
  •