دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تصدیق نامه شش ساله ابتدایی

تصدیق نامه شش ساله ابتدایی

تصدیق نامه تحصیلی شش ساله ابتدایی شاهزاده ملوک کیخسروی مقدم (سلیمانی)، دختر شاهزاده اویس میرزا

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۶ خرداد ۱۲۹۸ ش
  • ابعاد ۳۱ × ۲۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها پروانه سلیمانی
  • متعلق به مجموعه پروانه سلیمانی
  • محدودیت استفاده از اقلام این مجموعه با ذکر نام پروانه سلیمانی باید باشد.
  • تاریخ آپلود ۶ شهريور ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 18210A10
  •