دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی، ۱۳۱۷ یا ۱۳۱۸ ش

عکس خانوادگی، ۱۳۱۷ یا ۱۳۱۸ ش

از سمت راست: عظمی عدل، حبیب نفیسی، و امیرزاده خانم در رامسر

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۵۷ یا ۱۳۵۸ ق
  • ابعاد ۶ × ۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها عظمی عدل
  • متعلق به مجموعه عظمی عدل
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ تير ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17205A6
  •