دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

از سمت راست: عظمی عدل، شمس فر، و یحیی عدل

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۵ × ۱۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها عظمی عدل
  • متعلق به مجموعه عظمی عدل
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ تير ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17205A19
  •