دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی، ۱۳۱۵ ش

عکس گروهی، ۱۳۱۵ ش

از سمت راست: یوسف عدل، شمس فر، گلناز فرمانفرمائیان، و عظمی عدل؛ نوشته زیر عکس:«یافت آباد ۱۳۱۵»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۱۵ ش
  • ابعاد ۶.۵ × ۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها عظمی عدل
  • متعلق به مجموعه عظمی عدل
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ تير ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17205A12
  •