دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شکوه مقیمی

مجموعه‌ای شامل عکس‌هایی از خانه عبدالعلی خان صوفی سیاوش به همراه دو مصاحبه با شکوه سادات مقیمی در املش، گیلان، درباره خاطرات زندگی خود، خانواده مادری و پدری، و خانواده همسرش، عبدالعلی خان صوفی سیاوش.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ قرن ۱۳ قمری
  • تاریخ دریافت ۲۷ خرداد ۱۳۹۵
  • آخرین ویرایش ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • شماره اخذ 16177
  •