دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاریخ عضدی

تاریخ عضدی

نوشته سلطان احمد میرزا عضدالدوله پسر طاوس خانم تاج الدوله و فتحعلی شاه. عضد الدوله که در زمان درگذشت پدر ده سال داشت، این کتاب را به درخواست برادرزاده اش، ناصرالدین شاه، و با وساطت محمد حسن خان اعتماد السلطنه در سال ۱۳۰۴ ق در شرح حال زنان و دختران و پسران فتحعلی شاه نوشته است.

نسخه حاضر در سال ۱۳۱۹ هجری قمری به خط محمد حسن بن حسینعلی الفریقی الکمره ئی نگارش شده و شامل ۲۵۱ صفحه است.

نمای تفصیلی

 • آفریننده سلطان احمد ميرزا عضد الدوله
 • تاریخ ۱۳۱۹ ق
 • یادداشت ها

  اصل این نسخه در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران است. دکتر منوچهر م. اسکندری قاجار از آقای بهرام شیخ الاسلامی که او را در تهیه این نسخه خطی یاری کرده است سپاسگزار است.

 • ابعاد ۱۳ × ۲۰.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها منوچهر م. اسکندری قاجار
 • متعلق به مجموعه منوچهر م. اسکندری قاجار (کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، شماره ۷۴۸۷)
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۹ آذر ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 15169A1
 •