دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کمال الدین و بی بی خانم

کمال الدین و بی بی خانم

از راست: کمال الدین جناب و بی بی خانم (تان جون) جناب، فرزندان سلطنت خانم (شازده جان) و میر سید علی جناب

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها میر سید علی جناب
  • متعلق به مجموعه میر سید علی جناب
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ دى ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15167A68
  •