دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

علی (خسرو) فرقانی

پسر شمسی جان فرقانی و محمد فرقانی؛ دو بار ازدواج کرد: اول با اشرف قنّاد، که از آن ازدواج فرزندی نداشت. همسر دومش فرحناز فرقانی اصفهانی، فرزند علی اصغر فرقانی بود، و آن‌دو صاحب چهار فرزند به نام‌های محمود، شمسی ناز، فاطمه و محمد شدند.

این اطلاعات از طریق خانواده و شجره نامه خانوادگی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید