دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: اشرف قناد (همسر اول علی آقا فرقانی)، محمد فرقانی (همسر شمسی جان فرقانی)، کودک: ناشناخته، سلطان فرقانی (دختر شمسی جان فرقانی و محمد فرقانی)

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹ × ۱۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها الهه باقری
  • متعلق به مجموعه الهه باقری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۵ تير ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15165B41
  •