دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

توران افشار (دختر ملک سلطان خانم و جمشید مجدالسلطنه افشار سوباتایلو) به همراه دو کودک: تیمورافشار (پسر پرنسس امیرخلخالی و رحیم (تمقاچ) افشار) و یاسمین مؤیدی (دختر آلانقو افشار استاجلو و اسکندر مؤیدی)

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۰ × ۱۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن مؤیدی
  • متعلق به مجموعه یاسمن مؤیدی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15154A9
  •