دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

کودک جلوی عکس: رحیم (تمقاچ) افشار (پسر آلجای افشار سوباتایلو و اکبرخان افشار استاجلو)، از راست به چپ: آلانقو افشار (دختر توران افشار و حسین افشار)، توران افشار (دختر ملک سلطان خانم و جمشید مجد السلطنه افشار سوباتایلو)، هایده افشار، و آلجای افشار سوباتایلو

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۷.۵ × ۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن مؤیدی
  • متعلق به مجموعه یاسمن مؤیدی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15154A24
  •