دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

خانم جلوی عکس: آلانقو افشار استاجلو (دختر توران افشار و حسین افشار)؛ ردیف عقب از راست: ناشناخته، توران افشار (دختر ملک سلطان خانم و جمشید مجد السلطنه افشار سوباتایلو)، حسین افشار استاجلو (پسر قیصر خانم و میرزا رحیم خان میرپنج افشار، همسر توران افشار) و آلجای افشار سوباتایلو (دختر ملک سلطان خانم و جمشید مجدالسلطنه افشار سوباتایلو)

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۸.۵ × ۱۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن مؤیدی
  • متعلق به مجموعه یاسمن مؤیدی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15154A23
  •