دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وصیت نامه میرزا موسی خان، ۱۳۳۷ ق

وصیت نامه میرزا موسی خان، ۱۳۳۷ ق

وصیت نامه میرزا موسی خان در خصوص دادن ثلث اموالش در راه خیر و مابقی به وراثش که شامل پدرش اعتضادالممالک و دو همسر و سه پسر و چهار دختر است و چون نجم السادات قبلاً فوت کرده ارثیه او به مادرش دلشاد خانم داده شد که دلشاد خانم نیز تمام حقوق خود را از ارثیه دخترش، یک ثلث از یک دانگ قریه گواهر، به مبلغ پانزده تومان قران جدید مصالحه کرد و دیگر حقی از بابت ارثیه دخترش ندارد.

نمای تفصیلی

  • آفریننده میرزا موسی وکیل الرعایا (حاج وکیل)
  • تاریخ ۵ ربیع‌الثانی ۱۳۳۷ ق
  • ابعاد ۲۰.۵ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیرقاسمی - طباطبایی وکیلی
  • متعلق به مجموعه امیرقاسمی - طباطبایی وکیلی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14149A22
  •