دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امیرقاسمی - طباطبایی وکیلی

مجموعه‌ای شامل عکس‌ها و اسناد خانوادگی از جمله صلح‌نامه، شناسنامه، وکالت نامه، قرارداد اجاره، نکاح نامه، وصیت نامه، و غیره.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت آذر ماه ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره اخذ 14149
  •