دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فروش ملک به فرزندان علی اکبر آقا و آقا رضا، ۱۳۰۹ ش

فروش ملک به فرزندان علی اکبر آقا و آقا رضا، ۱۳۰۹ ش

اداره بلدیه تبریز دو ملک بلدیه را به آقای حاجی جواد آقا گنجه و خدیجه خانم و زهرا خانم، اولاد مرحوم حاجی علی اکبر گنجه، و به آقای علیرضا و یونس آقا و کاظم آقا و توفیق آقا و طلعت خانم و آسیه خانم و ملیحه خانم، اولاد مرحوم آقا رضا گنجه، در مقابل مبلغ پنج هزار تومان قران رایج فروخته است. این املاک عبارتند از یک قطعه زمین واقع در سمت شرقی خیابان پستخانه، به مساحت دو هزار و سیصد و هشتاد و چهار متر و ده سانتیم [سانتیمتر] مربع، به انضمام تمامی ابنیه موجود در آن، که از یک طرف به خیابان پستخانه، از یک طرف به ملک آقای حاجی میرزا مسعود آقا وصی، و از طرفین به ملک بلدیه محدود است. مشروط بر اینکه حاجی جواد آقا تمامی دیوار میان اراضی بلدیه را به خرج خود درست کند؛ یک قطعه زمین واقع در سمت غربی خیابان پستخانه به مساحت شصت و شش متر و بیست سانتیم [سانتیمتر] مربع که از یک طرف به خیابان پستخانه و از دو طرف به ملک آقایان و خواتین مرقومه و از طرف دیگر به دهنه بازارچه باغمیشه محدود است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۰۹ ش
 • یادداشت ها

  در دو نسخه، یکی روی کاغذ بلدیه تبریز

 • مجموعه ها رضا سرابی اقدم
 • متعلق به مجموعه رضا سرابی اقدم
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۱ شهريور ۱۳۹۵ ش
 • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 14148A29
 •