دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وصیت نامه زهرا خانم، ۱۳۳۹ ق

وصیت نامه زهرا خانم، ۱۳۳۹ ق

زهرا خانم، دختر حاجی علی اکبر آقا تاجر گنجه، همسرش، آقا محمد حسن (تاجر فرش فروش گنجه) را وصی شرعی و برادرش حاجی جواد آقا را ناظر وصیت نامچه خود قرار داده است، تا ۱- هرگونه امانت و دیون و قروض وی را پرداخت کند؛ ۲- تمام اموال و متروکات وی را محاسبه کنند و اگر از تاریخ وفات پدر مرحومش در اموال زهرا خانم ربحی و منافعی حاصل شده، خمس آن را از اصل ترکه اخراج کرده به مستحقین برساند؛ ۳- ثلث متروکات و اموال افراز [تفکیک] شده و در مصارف ذیل خرج کند: مصارف از اصل ترکه اداء دیون و اخراج خمس منافع و ارباح اگر باشد؛ مصارف ثلث نیابت حج بیع زیارت عتبات عالیات به هر مبلغی که صلاح بداند؛ صوم وصلات، سالی ده عدد نماز آیات، هجده سال به مبلغی که صلاح بداند؛ تعزیه و شام غریبان به طریق متعارف؛ نماز لیلة الدفن چهل عدد از چهل نفر به هر مبلغی که صلاح بداند؛ اطعام شب اربعین و شب اول سال و شبهای جمعه تا اربعین؛ حمل جنازه به عتبات عالیات و دفن به طریق متعارف شرعی در تبریز؛ ختم قرآن در ماه مبارک تا پنج سال، سالی بیست عدد به هر مبلغی صلاح بداند؛ رد مظالم دویست تومان؛ تعزیه داری حضرت سیدالشهدا ۴-۵ شب در مسجد تا پنج سال؛ اجاره خانه با مخلفات خانه تا چهل و یک روز تا از برای [ناخوانا] بی اشکال بشود؛ ایضاً رد مظالم یکصد تومان. اگر خمس ارباح و منافع را وراث از اصل ترکه ندادند وصی از ثلث بدهد. همچنین زهرا خانم اقرار کرده است که مبلغ صد تومان از مهریه خود را به همسرش محمد حسن آقا بخشیده است. اگر از ثلث بعد از مصارف مزبور باقی ماند به رد و احسان به صلاح و نظر وصی خرج کند. حاشیه: توضیح اینکه زهرا خانم در متن وصیت کرد بر اینکه جنازه را در تبریز به همان طریق شرعی دفن کرده بعد در حین حمل اخراج کرده به عتبات عالیات بفرستند، مقصود این است که به عنوان امانت بقوتی نگذارند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ محرم ۱۳۳۹ ق
  • مجموعه ها رضا سرابی اقدم
  • متعلق به مجموعه رضا سرابی اقدم
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14148A26
  •