دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست، ایستاده: ناشناخته (شاید خدمتکار)، ارشاد (پسر صوفیا خانم و بیوک خان)، ناشناخته (شاید خدمتکار)؛ نشسته: شامیل (پسر صوفیا خانم و بیوک خان)، بیوک خان، و صوفیا خانم

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها خان نخجوانی
  • متعلق به مجموعه خان نخجوانی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14146A2
  •