دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شامیل خان نخجوانی

پسر صوفیا خانم و بیوک خان نخجوانی؛ همسر زهرا محمدی، فرزندانشان: صوفیا، بیوک آقا، لادن، و آرزو

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید