دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خان نخجوانی

مجموعه ای از عکس های خانوادگی، اشیاء زندگی روزمره، شناسنامه و نوشته های متفرقه

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواسط قرن ۱۳ ق تا اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۲۶ آذر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره اخذ 14146
  •