دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دو نامه در یک پاکت

دو نامه در یک پاکت

نامه اول: «نور چشمی مکرمه عزیزه؛ امیدوارم که انشاءالله مزاج شریفه با نوردیدگان گرامی در صحت و سلامت بوده باشد و نگرانی ندارید. و بیست عدد پورتقال با یک توبره رشتۀ خطائی که مرحمت فرموده بودید، رسیده و از سلامتی آن خانواده کمال تشکر دارم. خانۀ احسان آباد و بحمدالله از طرف علیه عالیه خانم نگرانی بود، رفع شد و سلامتی این طرف هم موجود می باشد، نگرانی نیست. و عزیمت شهر داشتم به جهت بهبودی یافتن خانم. حالیه موصوف کردم آمدنم راجع به وجود محترمه خانم بود. آنها هم به حمدالله بهبودی یافته اند. خدای تعالی نعمت تازه ای بود که به ما و تمام خانواده عطا فرمود. شکر خدا را به جا آوردم که ما را مأیوس نکرد. خدمت جناب اجل عالی آقای سلطان جواد خان سلام برسانید.» نامه دوم: «جناب نورچشمی مکرم؛ امیدوارم که انشاءالله مزاج شریف در نهایت صحت و سلامت می باشد. کاغذی که فرستاده بودید واصل، مزید بر امتنان و تشکر و رفع نگرانی به عمل آمد. الحمدالله خانم احوالش بهتر است و خانواده عمومأ سلامت می باشند و فرزندی بصیر نظام در مراغه مشغول تصفیه عمل اجباری قراء می باشد. به همه سلام می رسانم. سرکار خانم حالتش به حمدالله خوب و به شما و عزیزه احوال پرسان و دیده بوسی اند. ننه را احوال پرسند. همه روزه منتظر مرقومه جات هست. صمصام نظام و سایرین سلام می رسانند. آقای حاجی میرحیدری [؟] سلام می رسانند.»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۰ شعبان ۱۳۴۸ ق
  • ابعاد پاکت: ۱۰ × ۷.۵ سانتیمتر، نامه‌ها: ۱۳ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها منوچهر ملک قاسمی
  • متعلق به مجموعه منوچهر ملک قاسمی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14144A3
  •