دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منوچهر ملک قاسمی

مجموعه‌ای از نامه‌ها و عکس‌های خانوادگی، کارت پستال، اشیاء زندگی روزمره، و اسناد مالی و حقوقی

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق تا اواسط قرن ۱۴ ش
  • تاریخ دریافت ۲۳ آذر ۱۳۹۳
  • آخرین ویرایش ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ش
  • شماره اخذ 14144
  •