دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه بی بی بلقیس و محمد علی، ۱۳۰۲ ق

نکاح نامه بی بی بلقیس و محمد علی، ۱۳۰۲ ق

نکاح نامه بی بی بلقیس خانم، دختر حاجی محمد علی تاجر شیرازی [نمازی]، و آقا محمد علی تاجر [دهدشتی]، پسر حاج زین العابدین تاجر شیرازی؛ با مهریه به میزان یک جلد کلام الله قرآن که هدیه آن مبلغ بیست تومان وجه نقد است و مبلغ پانصد تومان و سی مثقال طلا و یک من ابریشم خام؛ کل صداق بر ذمه زوج مرقوم قرار گرفته.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲ شعبان ۱۳۰۲ ق
  • ابعاد ۱۸.۵ × ۲۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها ژاله آروند (فریان)
  • متعلق به مجموعه ژاله آروند (فریان)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۶ آذر ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 14135A7
  •