دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

خانواده رستم دستور، از راست، ردیف بالا: رستم ماونداد و مهربان تیرانداز (پدر کیخسرو)؛ ردیف وسط: فریدون رستم صداقت، بانو بهرام پیشدادی (مادر فریدون)، بامس رستم (پدر فریدون)، خاله مهربانو (همسر دینیار بهرام پیشدادی)، و خاله مروارید (مادر مهرانگیز و خسرو)؛ ردیف پایین: لعل خانم، فریبرز، کیخسرو مهربان مزدیسنی، تیرانداز، و بانو مهربان (مادر پروانه لعل و پرویز آذرگشسب)؛ عکس قاب شده در بالای عکس: دینیار رستم دستور

نمای تفصیلی

 • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  بنا به گفته خانواده، مدرسه دینیاری به نامگانه رستم دستور ساخته شده است. کیخسرو مهربان مزدیسنی در کودکی درگذشت؛ او در لای لحاف جمع شده از پشت بام به حیاط پرت شد.

 • ابعاد ۱۳.۵ × ۹ سانتیمتر
 • مجموعه ها پروین غریب شاهی (صداقت یزدی)
 • متعلق به مجموعه پروین غریب شاهی (صداقت یزدی)
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۳ آذر ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 14132A29
 •