دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پروین غریب شاهی (صداقت یزدی)

مجموعه‌ای از عکس‌های خانوادگی و اشیاء زندگی روزمره

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواسط قرن سیزدهم تا اواخر قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت تیر ۱۳۹۳
  • آخرین ویرایش ۷ فروردين ۱۳۹۴ ش
  • شماره اخذ 14132
  •