دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وقف نامه شاه پرور خانم، ۱۲۷۱ ق

وقف نامه شاه پرور خانم، ۱۲۷۱ ق

وقف نامه املاک متعلق به شاه پرور خانم، دختر مرحوم رئیس امین قلاتی، تا پس از وضع مخارج ملکی صرف تعزیه داران خامس اصحاب کساء شود. شاه پرور خانم تولیت این املاک را به شیخ عبدالنبی، پسر امام جمعه و جماعت دارالعلم شیراز شیخ ابوتراب، سپرده و تناوب تولیت پس از او را هم تعیین کرده است: که بعد از او به فرزندان ذکور و بعد از او به اولاد ذکور و در صورت فقد به اولاد اناث ثم الاناث من الاناث، ان فقد الذکور من الاناث. املاک وقفی شامل: زمین سوزاخ بلبک واقعه در قریه قلات؛ زمین نوک واقعه در قریه قلات؛ زمین پای سنجد واقعه در قلات؛ زمین تل سنجد؛ زمین پای سنجد با اشجار؛ دو قطعه زمین من جمله نوک؛ زمین نوک واقعه در قلات موروثی؛ زمین خواجه گی در قلات؛ باغ چله گیر و سیراجی واقعه در قلات؛ مهمانخانه واقعه در قلات موروثی؛ خانه های محله کبود موروثی از مادر واقفه؛ چنارهای پای خانه خدا بالتمام موروثی از والده واقفه؛ و چهار پای رودخانه موروثی از والد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۶ رمضان ۱۲۷۱ ق
  • ابعاد ۳۰.۵ × ۴۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بانو بدرالشریعه علوی (امامی)
  • متعلق به مجموعه بانو بدرالشریعه علوی (امامی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14130A12
  •