دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرخنده خانم و اقوام

فرخنده خانم و اقوام

از راست، نشسته: فرخنده خانم (مادر اقدس بقائی)، عالیه خانم (خاله فرخنده خانم)، و نوابه خانم (دخترعالیه خانم و نواب آقا حسین)، ایستاده: سید محمدخان اکرمی، اکبر آقا (فرماندار بابل)، و آقا یحیی نواب (پسر عالیه خانم و نواب آقا حسین)

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۹ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها بقائی
  • متعلق به مجموعه بقائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۸ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۳ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 14127A25
  •