دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آینه

آینه

متعلق به اکرام السلطنه بوده و از او به گوهرملک حسابی (جهانداری) رسیده است. اکرام السلطنه همسر جهانشاه میرزا (پدر گوهر ملک حسابی) بود. جنس چارچوب: ورشو. جنس پشت آینه: چوب

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ارتفاع : ۲۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ ملک جهانداری
  • متعلق به مجموعه فرخ ملک جهانداری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1397A58
  •