دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گوهر ملک حسابی (جهانداری) در کنار خانواده

گوهر ملک حسابی (جهانداری) در کنار خانواده

غلام رضا (خدمتکار منزل)، تایه خانم (دایه و مستخدم منزل، پشت تصویر)، خانم‌های نشسته روی صندلی از راست به چپ: گوهرملک حسابی ( جهانداری)، عزت ملک حسابی، و فخرالزمان حسابی. حیاط منزل خیابان امیریه (منزل پدری گوهرملک حسابی).

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹.۵ × ۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ ملک جهانداری
  • متعلق به مجموعه فرخ ملک جهانداری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۴ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1397A3
  •