دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گوهر ملک حسابی (جهانداری) در کنار خانواده

گوهر ملک حسابی (جهانداری) در کنار خانواده

از راست به چپ: اختر الملوک متین (همسر معتضد حضور)، ناشناخته، گوهرملک حسابی (جهانداری)، معصومه متین (خاله گوهرملک حسابی ( جهانداری))، و فرخ ملک جهانداری (دختر گوهرملک حسابی (جهانداری))

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۸ × ۱۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ ملک جهانداری
  • متعلق به مجموعه فرخ ملک جهانداری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1397A15
  •