دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه‌ از اشرف الحاجیه

نامه‌ از اشرف الحاجیه

نامه احوالپرسی اشرف الحاجیه خطاب به حضرت علیه عالیه [بی بی فاطمه؟]، همسر صدر شریف، همراه با پاکت نامه. روی پاکت: خدمت سرکار علیه عالیه معظمه مکرمه دولتخانه مرحمت شأن آقای صدر شریف مشرف شود. پشت پاکت: کمینه اشرف الحاجیه.

نمای تفصیلی

  • آفریننده اشرف الحاجیه
  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد اندازه کاغذ: ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر، اندازه پاکت: ۱۴ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1393A69
  •