دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی زهرا فیلسوفی و اقوام

بی بی زهرا فیلسوفی و اقوام

از راست: صفیه خانم (دختر سکینه خانم)، شوکت خانم فیلسوفی، بی بی زهرا فیلسوفی، فاطمه فیلسوفی، و بی بی صدیقه نعمت اللهی (دختر فاطمه فیلسوفی)؛ سکینه، شوکت، و فاطمه دختران بی بی زهرا بودند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۷ ش
  • ابعاد ۹ × ۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A12
  •