دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نورالهدی نجم آبادی

ت ۵ شعبان ۱۳۱۲ ق
و ۱۰ بهمن ۱۳۵۷ ش کرج

نورالهدی نجم آبادی (نوری خانم)، دختر رقیه کندشلو و شیخ مهدی نجم آبادی، در ۵ شعبان ۱۳۱۲ ق به دنیا آمد. او با شیخ محمد حسین نجم آبادی ازدواج کرد و آن دو صاحب دو پسر شدند: احمد، متولد ۷ ربیع الآخر ۱۳۲۷ ق (که در ۱۶ سالگی فوت کرد) و عباس، متولد ۵ رجب ۱۳۲۹ ق. نورالهدی در ۱۰ بهمن ماه ۱۳۵۷ ش درگذشت و در امامزاده محمد کرج به خاک سپرده شد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید