دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ربابه نجم آبادی

ت ۱۲۷۹ ش
و ۱۳۴۶ ش شهر ری

ربابه (رباب خانم) نجم آبادی، دختر رقیه کندشلو و شیخ مهدی نجم آبادی، در سال ۱۲۷۹ ش به دنیا آمد. او در سال ۱۳۴۳ ق با علی اکبر نجم آبادی ازدواج کرد و فرزندان آن دو کیوان (سلطانعلی)، کیهان (فضل الله؛ در سه سالگی در گذشت)، زهره، و منیژه نام داشتند. ربابه نجم آبادی در سال ۱۳۴۶ ش درگذشت و در امامزاده عبدالله، در شهر ری، به خاک سپرده شد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید