دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تذکره ارباب رستم و ارغوان خانم

تذکره ارباب رستم و ارغوان خانم

تذکره [گذرنامه]‌ ارباب رستم ایدون، فرزند بهرام، به همراه عکس و مشخصات همسرش ارغوان خانم؛ محل و تاریخ تولد ارباب رستم: یزد، ۱۲۷۴، شغل: تجارت، محل اقامت: بمبئی، و تاریخ تولد ارغوان خانم: ۱۲۹۰.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۴.۵ × ۱۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کوروش ایدون
  • متعلق به مجموعه کوروش ایدون
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13119A4
  •