دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کلید

کلید

کلید در منزل خرمن و بهرام (مادر و پدر رستم ایدون)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد طول: ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها کوروش ایدون
  • متعلق به مجموعه کوروش ایدون
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13119A34
  •