دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی

مجموعه‌ای از اسناد خانوادگی از جمله بیع نامه، اوراق هویت، نکاح نامه، نامه‌، نوشته‌ها، عکس‌، اشیاء زندگی روزمره، و بیاض.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۲۷ آذر ۱۳۹۲
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره اخذ 13117
  •