دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جوایز تحصیلی خانم حاجب

جوایز تحصیلی خانم حاجب

جوایز تحصیلی خانم حاجب (نیر عظمی) فرزند حاجب الدوله که از طرف وزارت معارف و اوقاف به او اعطا شده: ۱- یک قطعه نشان نقره علمی به تاریخ دهم صفر ۱۳۳۰ ق برای مراتب تحصیلی اش به علاوه انشایش به زبان‌های فرانسه و انگلیسی در حضور نایب السلطنه [ناصرالملک]؛ ۲- یک قعطه نشان درجه دوم مطلای علمی (بدون تاریخ)

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۳۰ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۳۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ دى ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 13112A9
  •