دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اشعار خانم حاجب

اشعار خانم حاجب

اشعاری از خانم حاجب (نیر عظمی) به زبان‌های فرانسه و انگلیسی در دفترچه‌ای با این نوشته روی جلد آن: «اشعار فرانسه و انگلیسی است که در سال ۱۳۲۹ سروده‌ام و از طرف مرحوم ناصرالملک نایب السلطنه وقت به دریافت نشان مطلای علمی نائل شدم.»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۹ ق
  • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ دى ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 13112A61
  •