دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرزندان خانم حاجب

فرزندان خانم حاجب

از راست به چپ، ردیف پشت: ناهید ایران، تیموردخت (دخی)، محمدرضا؛ ردیف جلو: پریدخت، یکی از اقوام، و جهان بانو

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نسخه دیگری از این عکس در صفحه آخر آلبوم خانوادگی در همین مجموعه به شماره 13112A44 موجود است.

 • ابعاد ۱۲ × ۱۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
 • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۸ فروردين ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 13112A8
 •