دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وشا سیاهپوش

دختر توران (گیسا) میرابوتراب و علی اکبر سیاهپوش؛‌ با پسرعمویش، عبدالرضا سیاهپوش، ازدواج کرد و دو فرزند به نام‌های پانته‌آ و علی دارد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید