دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عزت الدوله و دیگران

عزت الدوله و دیگران

از راست: عباس میرزا سالار لشکر (پسر عزت الدوله و عبدالحسین میرزا فرمانفرما)، فاطمه خانم عزت الدوله (همسر فرمانفرما)، اصغر امامی (همسر مهری دخت فرمانفرمائیان و داماد عباس میرزا)، این عکس در سفر عزت الدوله به آلمان برای معالجه گرفته شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۴ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104B27
  •