دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شهرنوش پارسی پور

شهرنوش پارسی پور، داستان‌نویس و مترجم، دختر ثمیله (فخرالملوک) و علی پارسی پور است.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید