دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابو القاسم حداد

پسر معصومه مغاره ای، برادر بتول حداد، و همسر مهین حداد؛ پدر منیژه، بیژن، و پرویز حداد

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید