دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منیژه حداد رحیمی نژاد

مجموعه‌ای از عکس‌، نکاح‌نامه، و اشیاء خانوادگی از جمله آینه، تغار، سینی و سماور.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ قرن ۱۴ قمری
  • آخرین ویرایش ۱۶ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 1281
  •