دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فروغ الدوله و دو دخترش

فروغ الدوله و دو دخترش

فروغ الدوله در میان دو دخترش فروغ الملوک (ولیه) و ملک الملوک

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۸.۵ × ۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها فیری پالیزی
  • متعلق به مجموعه فیری پالیزی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14138A3
  •